ทดสอบลองปัญญา

แบบทดสอบเสริมความรู้ความเข้าใจ การดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้