อบรม การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-based Learning (Montessori) ระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ระยะที่ 2

โพสต์6 มิ.ย. 2560 01:35โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 01:44 ]
 28 เม.ย. - 5 พ.ค. 60 อบรมการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-based Learning (Montessori) ระดับปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ระยะที่ ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อบรม การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-based Learning ‎(Montessori)‎ ระดับปฐมวัย ‎(อายุ 3-5 ปี)‎ ระยะที่ 2

Comments