อบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย"

โพสต์7 ก.ย. 2559 21:10โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2559 22:00 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย" วันที่ 4-5 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 85 คน


Comments