การอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT

โพสต์7 ธ.ค. 2559 00:24โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2559 00:28 ]
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2559 วิทยากรร่วมกับ ศน.กรณัฐ รัตนยรรยง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT
หัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Google sites ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน สพป.เชียงใหม่เขต 4 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน


Comments