TIMC 2016

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:41โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2559 20:36 ]

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 
Thailand International Mathematics Competition (TIMC2016)โดยทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (หนังสือที่ ศธ  04048/ว423 ลงวันที่  1 มิถุนายน  2559)  

TIMC2016Comments