ร่วมกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง

โพสต์26 ก.ค. 2559 01:56โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์

กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนComments