ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(โรงเรียนสุจริต) สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2

โพสต์8 ก.ค. 2559 21:00โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 20:22 ]
8 กรกฎาคม 2559 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนบ้านดง และโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พร้อมด้วยนางสุดาพร  ธัญพิชชาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 โรงเรียนสุจริต


11 กรกฎาคม 2559 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง และโรงเรียนบ้านห้วยแหน อ.ลี้ จ.ลำพูน พร้อมด้วยนางสุดาพร  ธัญพิชชาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2

12 กรกฎาคม 2559 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน และโรงเรียนบ้านห้วยหละ อ.ลี้ จ.ลำพูน พร้อมด้วยนางสุดาพร  ธัญพิชชาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2
Comments