การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 21:20 ]
ศนฐ. ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา" ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส 
เรสซิเด้นท์ จ.ปทุมธานี ICT เพื่อการนิเทศ ที่ดิไอเดิล


Comments