กิจกรรมนิเทศ

11-15 ธ.ค.2560 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
                           

อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์26 ก.ค. 2560 23:29โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 22:44 ]

15-16 กรกฎาคม 2560 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2
ศึกษาดูงานโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์26 ก.ค. 2560 23:21โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์

  โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์6 มิ.ย. 2560 01:42โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 22:47 ]18-20 เม.ย. 60 ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่


อบรม การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-based Learning (Montessori) ระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ระยะที่ 2

โพสต์6 มิ.ย. 2560 01:35โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 01:44 ]

 28 เม.ย. - 5 พ.ค. 60 อบรมการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-based Learning (Montessori) ระดับปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ระยะที่ ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อบรม การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-based Learning ‎(Montessori)‎ ระดับปฐมวัย ‎(อายุ 3-5 ปี)‎ ระยะที่ 2

รับมอบผ้าห่ม จากธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย)

โพสต์25 ธ.ค. 2559 20:11โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2559 20:39 ]

 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 นำตัวแทนคณะผู้บริหารเครือข่ายสภานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัยรับมอบผ้าห่มจำนวน
200 ผืน จากธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) ณ โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


รับมอบผ้าห่มจำนวน 200 ผืน จากธนาคาร ไอซีบีซี‎(ไทย)‎ ณ โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT

โพสต์7 ธ.ค. 2559 00:24โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2559 00:28 ]

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2559 วิทยากรร่วมกับ ศน.กรณัฐ รัตนยรรยง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT
หัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Google sites ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน สพป.เชียงใหม่เขต 4 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน


ประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ

โพสต์14 ก.ย. 2559 21:55โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2559 21:59 ]

 ประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี


อบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย"

โพสต์7 ก.ย. 2559 21:10โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2559 22:00 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย" วันที่ 4-5 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 85 คน


ติดตาม ประเมินผลห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์14 ส.ค. 2559 20:53โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์

ติดตาม ประเมินผลห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย จำนวน 12 โรงเรียน 

ประเมินครูเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

โพสต์29 ก.ค. 2559 20:14โดยชิดชนก ชูเจริญกาญจน์   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2559 20:16 ]


วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ประเมินครูเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศ์ษาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน


ประเมินครูเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ


1-10 of 14