กิจกรรมการนิเทศ

https://photos.app.goo.gl/bgiMWGKV28ksrawVA
                                                       วันที่ 6 มีนาคม 2562 ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด
Comments