กิจกรรมการนิเทศ     

ปฏิทินการนิเทศ

แผนที่ ที่ตั้งโรงเรียนที่รับผิดชอบ

แผนที่โรงเรียนที่รับผิดชอบ

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/chidchanok-chu/phun-thi-nwatkrrm
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/chidchanok-chu/kheruxng-mux-nithes
เครื่องมือนิเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
http://www.moe.go.th//
http://www.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/esdc.obec.go.th/web/cur
http://www.dlit.ac.th/home.php
เว็บไซต์พันธมิตร
http://www.caistudio.info/
http://www.kroobannok.com/